Skip to main content
Jak obejść zabezpieczenie aplikacji typu

Security Master – Antivirus AppLock, Booster

W momencie wykrycia zagrożenia przez aplikacje typu cleaner należy w czasie instalacji oprogramowania zignorować zagrożenie poprzez naciśnięcie X oraz przejść do normalnej instalacji oprogramowania zdjęciu poniżej.:

Po instalacji oprogramowania oraz dokończeniu czynności z nim związanych, należy przeciągnąć ekran od góry do dołu i nacisnąć wykryto zagrożenie.:

wykonać następujące czynności i wyjść z programu który wykrył zagrożenie.:

Następnie nacisnąć Ignoruj 

PO TEJ CZYNNOŚCI SKANER CLEANERA NIE BĘDZIE WIDZIAŁ ZAGROŻENIA