Skip to main content

Monitorowanie instalowanych i odinstalowanych aplikacji

Monitoruj aplikacje użytkownika. Sprawdzaj, które zostały odinstalowane. Zobacz, także z których aplikacji użytkownik korzysta najchętniej.